O nás

Budova MŠ Lužické je 44 let stará a prošla postupnou rekonstrukcí, která přispěla k jejímu oživení a zmodernizování. V listopadu 2018 škola oslavila 40leté výročí od jejího založení. 

               Mateřská škola se nachází v městské části Olomouc-Povel, uprostřed velkého sídliště. Ze všech stran ji obklopuje rozsáhlá školní zahrada, která dětem zajišťuje nejen pohybový ale i celkový rozvoj, učení a poznání. Zahrada prošla v posledních letech revitalizací a je opatřena novým dopravním hřištěm z protiskluzového povrchu a mlhovištěm, které slouží na osvěžení dětí v letních měsících. Mimo to je opatřena prolézacími hrady, houpadly, pískovišti a stinným lesíkem. 

               Mateřská škola Lužická je pětitřídní škola. Čtyři třídy jsou umístěny v hlavní budově školy a pátá třída je v provozu od 1. 4. 2022 a nachází se ve vedlejší budově. Všechny třídy jsou prostorné a moderně vybavené tak, aby odpovídaly věku, potřebám a zájmům dětí. Složení tříd je homogenní – děti jsou rozděleny podle věku. 

               Mateřskou školu navštěvují zpravidla děti od 2,5 až 7 let do naplnění kapacit. V každé třídě s dětmi pracují dva kvalifikovaní pedagogové, dle možnosti a potřeby i asistentky pedagoga. Celkový provoz MŠ zajišťují čtyři provozní pracovnice. 

               Jsme zapojeni do projektu: Se sokolem do života – projekt na podporu pohybových dovedností dětí. Součástí tohoto projektu jsme již od roku 2018. 

               Škola nabízí nad rámec zájmové kroužky pro děti, mezi které standardně patří anglický jazyk, sportovní kroužek a v zimní sezóně i lyžařský kroužek. 

               Našimi stálými partnery pro spolupráci jsou zejména MmOl, odbor školství v oblasti ekonomické, organizační, DDM Olomouc v oblasti ekologické výchovy, ZŠ Heyrovského v oblasti spolupráce před nástupem dětí do ZŠ, kina, divadla, knihovny a další instituce v oblasti kultury.