Novinky

Mateřská škola Lužická je sídlištní MŠ,s kapacitou 115 dětí která se sloučila s MŠ Rooseveltova v roce 2005 a stala se jejím odloučeným pracovištěm. Je čtyřtřídní s celodenním provozem. Mateřská škola je kompletně nově vybavena nábytkem,hračkami,pomůckami  a také  má nově  vybavenou školní zahradu s dětskými hracími prvky.Tato MŠ  pořádá Dny dětí,zahradní a Mikulášské slavnosti,diskotéky pro děti ,rodiče i ostatní veřejnost.