O nás

Mateřská škola je čtyřtřídní,umístěná v městské části Olomouc-Povel, uprostřed velkého sídliště.Je obklopena rozsáhlou zahradou s vybavením ,které dětem umožňuje klidné hry a dostatečné pohybové vyžití.

S dětmi pracuje 8 učitelek, 3 asistenti pedagoga a 3 provozní pracovnice.

Součástí MŠ je i výdejna stravy.Jídlo se dováží ze školní jídelny při ZŠ Holečkova v termoportech a termonádobách.

Budova  je 40 roků stará.Prošla celkovou revitalizací, která přispěla k celkovému oživení vzhledu. V listopadu 2008 jsme oslavili 30.leté výročí založení naší mateřské školy. Máme vlastní výměníkovou stanici,vytápění provozuje fa Olterm.

Třídy byly postupně vybaveny takovým nábytkem, který umožňuje dětem volný výběr hraček – mají je na dohled i na dosah. Byly zařízeny herní kouty podporující tvořivost dětí, herny vybaveny sportovním náčiním pro spontánní aktivity dětí,v plánu máme zakoupení švédské bedny, trampolínky, malé žebřiny. Velká školní zahrada je vybavena 3-mi pískovišti, mlhovištěm pro letní dny, průlezkovým hradem pro malé a velké děti, hřištěm s umělým povrchem. S dětmi byla také vybudovaná malá zeleninová  a bylinková zahrádka.

 Zapojili jsme se do projektu environmentálního vzdělávání „Mrkvička“,vybavili jsme třídy encyklopediemi o přírodě,dětským mikroskopem.Na zahradě školy jsme rozmístili krmítka pro krmení ptáků v zimě. Plánujeme umístění zásypu „ptačí stůl“,který je určen ptákům, kteří sbírají potravu na zemi.Rádi bychom vybudovali „ Ptačí zahradu“(výsadba vybraných doporučených rostlin).

Chápeme MŠ jako součást širší komunity a snažíme se o způsob výchovy a vzdělávání, který vede ke zdravým životním postojům a demokratickým zásadám chování a jednání člověka.

Našimi stálými partnery pro spolupráci jsou zejména MmOl, odbor školství v oblasti ekonomické a organizační, SEV Sluňákov a DDM Olomouc v oblasti ekologické výchovy, Dopravní hřiště v oblasti dopravní výchovy, plavecký stadion pro předplavecký výcviku předškolních dětí, ZŠ Heyrovského a ZŠ Nedvědova v oblasti spolupráce před nástupem dětí do ZŠ, kina, divadla a jiné instituce v oblasti kultury.