Myšky – AKCE LEDEN
Publikováno: 4. 1. 2024

12.1.2024 Ekoprogram Za humny je les. Prosíme o příchod dětí do 8 hod. Hradí MŠ.

24.1.2024 Divadelní představení Pojďme si hrát se slovíčky. Prosíme o příchod dětí do 8 hod. Hradí MŠ.