Květen u Krtečků

Květen u Krtečků

Květnové dny jsme opět mohli být všichni kamarádi spolu.

A bylo to moc prima - užívali jsme si hry ve třídě i venku.

Starali se o bylinky, zkoumali život kolem nás a bádali, 

jestli  "Naše Země kulatá je...." jak se zpívá v písničce,

kterou jsem se společně naučili.

Díky obětavé mamince, jsme také ochutnali,

jak sladké může být cestování do vesmíru.