Berušky vánoční nadílka

Berušky vánoční nadílka

Přejeme Vám příjemné prožití svátků vánočních

a mnoho štěstí, zdraví a rodinné pohody

v novém roce 2019

Vám přeje kolektiv MŠ Lužická