Zvýšená hygienická opatření provozu MŠ

Zvýšená hygienická opatření provozu MŠ

Publikováno: 
20.05.2020

ZVÝŠENÁ HYGIENICKÁ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO ZABEZPEČNÍ PROVOZU MŠ LUŽICKÁ, OLOMOUC

 

Provoz mateřské školy je do 30. 6. 2020 omezen od 6.45 do 16:00 hodin z důvodu nezbytných  hygienických  opatření k zajištění bezpečnosti dětí a zaměstnanců školy. Příchod do mateřské školy bude umožněn od 6.45 do 8.30 hodin, vyzvedávání bude umožněno v čase od 12.15 do 12.30 hodin, a od 14.30 do 16.00 hodin.

Vzdělávání bude probíhat za zpřísněných hygienických podmínek, taktéž stravování.

Žádáme rodiče, aby pečlivě zvážili nezbytnost docházky svého dítěte do mateřské školy, a to vzhledem na jeho zdravotní stav a schopnost přizpůsobit se stanovenému režimu.

Děti plnící povinné předškolní vzdělávání budou v případě nepřítomnosti automaticky omluveny.

K docházce do mateřské školy jsou přijímány pouze děti zdravé. Děti, u kterých bude při ranním filtru zjištěna zvýšená teplota nebo jiné příznaky jakékoli virové infekce (např. rýma, kašel, bolest hlavy, nevolnost) nebudou do mateřské školy přijaty

1.Vybavení dítěte do MŠ 

Děti budou pro pobyt v mateřské škole potřebovat

  • oblečení: pro pobyt dětí ve třídě a pro pobyt na zahradě (včetně přikrývky hlavy)

  • roušku

  • do MŠ si děti po dobu zvýšených opatření

2.  Předávání dětí a kontrola jejich zdravotního stavu při příchodu do MŠ:

 Do MŠ bude doprovázet dítě jen jedna osoba S NASAZENOU ROUŠKOU, U VCHODU BUDE POVINOST DESINFEKCE RUKOU, měření aktuální tělesné teploty bezkontaktním teploměrem za přítomnosti zákonného zástupce dítěte, popřípadě jiné doprovázející osoby,  v první den nástupu VYPLNĚNÍ A ODEVZDÁNÍ ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ

Vyzvedávání dětí proběhne stejným způsobem. Doprovod dítěte bude dodržovat minimální stanovený rozestup.

3.  Další organizační a hygienická opatření

- děti a pedagogičtí pracovníci v prostorách školy roušky nosit nemusí,

- bude zabezpečeno provádění zvýšených hygienických opatření, zejména důkladná očista rukou, s následným vysoušením rukou jednorázovými papírovými ručníky, děti budou edukovány ve správné technice mytí – docházející dítě musí být schopno dodržovat zvýšenou osobní hygienu, - bude zajištěn zvýšený dohled, aby si děti nepůjčovaly a nezaměňovaly hrníčky, příbory, zuby si čistit děti nebudou

- bude zajištěn zvýšený úklid všech prostor a zařízení za použití dezinfekce s plně virucidním účinkem

- bude zajištěno časté a průběžné větrání vnitřních prostor školy

- aktivity dětí budou organizovány tak, aby děti strávily větší než obvyklou část dne venku,

- pobyt venku bude organizován pouze v prostorách školy – na školní zahradě

 - polední odpočinek bude zabezpečen dle počtu dětí tak, aby byl zajištěn dostatečný odstup mezi dětmi, v případě velkého počtu dětí si rodiče na MD budou děti vyzvedávat po obědě

- rodiče se nesmí zdržovat v areálu školy, používat venkovní herní prvky

- pokud bude dítě během pobytu ve škole vykazovat některé příznaky infekčního onemocnění, bude okamžitě kontaktován zákonný zástupce ohledně neodkladného vyzvednutí dítěte ze školy, ostatní děti budou umístěny mimo nemocné dítě a povinně si nasadí roušku – do doby, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného dítěte, o podezření budeme dle Manuálu MŠMT informovat hygienickou stanici,

 - školné ve výši 600,-Kč se bude platit od měsíce června 2020, za měsíc květen činí školné 160,- Kč

 - děti, které mateřskou školu navštěvovat nebudou ani jeden den, nebudou hradit úplatu za předškolní vzdělávání, vzniklé přeplatky budou vráceny zákonným zástupcům bezhotovostní formou (na účet),

 - rodiče dětí, které nenastoupí do MŠ do konce června, si vyzvednou všechny věci do 15. 6. 2020.

4. Stravování

- zákonný zástupce dítěte, které nenastoupí do MŠ si musí odhlásit stravu na svém účtu – nejpozději v předcházející pracovní den předem do 10.00 hodin, v případě nástupu dítěte do školy dne 25. 5. – nejpozději v pátek, 22. 5. do 10.00 hodin,

- dítě, které nebude ke stravě přihlášeno, nemůže být přijato do školy,

- neodhlášený oběd nebude možné vyzvednout,

- v průběhu stravování bude prováděna zvýšená osobní hygiena rukou dětí,

5 .

Děkujeme, že dodržujete veškerá stanovená opatření, která mohou být dle aktuální situace pozměněna.

 

 

V Olomouci, 18. 5. 2020                                                                Bc. Marcela Chromková