Zápis do mateřské školy Lužická na šk. rok 2021/2022

Zápis do mateřské školy Lužická na šk. rok 2021/2022

Publikováno: 
29.03.2021

Zápis do mateřské školy bude probíhat v termínu 3.5. - 7.5.2021.

Způsob příjmu žádostí:

1. datovou schránkou

2. emailem s elektronickým podpisem

3. poštou

4. osobně (pouze 3.5. 2021 od 8.00 do 13.00 hod za důsledného dodržování hygienických opatření).

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy naleznete v odkazu " Pro rodiče" (ke stažení).

Přihláška musí být opatřena razítkem o řádném očkování dítěte, to neplatí pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Přiložte kopii Rodného listu dítěte.