Otevření MŠ 12.4.2021

Otevření MŠ 12.4.2021

Publikováno: 
09.04.2021

Od pondělí 12.4.2021 se otevírá MŠ ve změněné pracovní době od 6.30 do 16.00 hodin. MŠ se otvírá jen pro děti v předškolním roce školní docházky( předškoláci), pro děti s odkladem školní docházky a pro děti rodičů pracujících v kritické infrastruktuře. Předškoláci mají automaticky nahlášený oběd a nadále neplatí školné. Ostatním dětem MUSÍ rodiče SAMI nahlásit oběd a zaplatit snížené školné ve výši 600,-Kč. V pondělí se budou všechny děti při příchodu testovat, počítejte se zdržením cca 20 minut. Prosím prostudujte si postup při testování a připravte na něj své děti. Po otestování s negativním výsledkem odchází děti bez rodičů do třídy.