Kritéria pro děti UK -Критерії прийняття дітей

Kritéria pro děti UK -Критерії прийняття дітей

Publikováno: 
09.05.2022

Критерії прийняття дітей до дошкільної освіти в дитячий садок Оломоуць, Рузвельтова 101, внескова  організація

                                                                               

 

  1. Діти, які постійно проживають на приналежній території до дитячого садка *) та які до 31. 08. 2022  досягнуть віку 5 – ти років і  старші (згідно §34a, абз. 1 закону  №561/2004 Закону про освіту - обов'язкова дошкільна освіта)
  2. Діти, які постійно проживають на приналежній території до дитячого садка *), які досягнуть віку 4 – х років найпізніше до 31. 08. 2022 (згідно з § 34, абз. 3 закону 561/2004 Закону про освіту)
  3. Діти, які постійно проживають на приналежній території до дитячого садка *), які досягнуть віку 3 – х років найпізніше до 31. 08. 2022 (згідно з § 34, абз. 3 закону 561/2004 Закону про освіту)
  4. Діти за віком з цілоденним навчанням - перевага надається дітям, які народилися раніше.

 

У разі однакового віку дітей та обмеженої кількості вакансій директор школи діятиме відповідно до дати народження дитини (число, місяць – пріоритет мають діти, народжені раніше).

 

У разі, якщо на останнє прийняте місце буде більше однієї дитини з однаковою датою народження, перевагу матиме дитина, місце якої буде вибрано у результаті жеребкування (жеребкування з участю свідка).

 

Довідка про належну вакцинацію, включаючи довідку про придатність за станом здоров'я, є невід'ємною частиною Заяви про прийняття до дошкільної освітньої програми відповідно до  § 50 Закону № 258/2000 Зб., Про охорону  здоров'я громадян згідно із чинним законодавством.

 

*) Приналежність
Шкільний округ приналежних дитячих садків визначається загальнообов’язковим указом міста Оломоуця, яке має спеціальний статус,  № 1/2021, про шкільні округи приналежних дитячих садків, засновником яких є місто Оломоуць зі спеціальним статусом.

Це також стосується дітей громадян Європейського Союзу або громадян третіх країн, які мають зареєстроване місце проживання у населеному пункті. Громадяни третіх країн зобов'язані підтвердити свій дозвіл на проживання в Чеській Республіці відповідно до положень § 20 абз. d) та § 20 aбз. 3 Закону про освіту.