Kritéria přijetí dítěte do MŠ

Kritéria přijetí dítěte do MŠ

Publikováno: 
15.04.2021

Mateřská škola Rooseveltova 101, Olomouc   stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Rooseveltova 101 a MŠ Lužická 7, v případě, kdy počet žádostí  o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

Nárok na přednostní přijetí mají:

Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým bydlištěm v obci Olomouc ( tyto děti mají přednost dle Zákona

č. 561/2004Sb.)

 

Dle kritérií:

  1. Děti s trvalým bydlištěm v obci Olomouc  3 body
  2. Děti s celodenní docházkou starší 4 let / k 1.9.2021  / 3 body
  3. Děti s celodenní docházkou starší 3 let / k 1.9.2021  / 2 body
  4. Děti, jejichž sourozenec se již vzdělává v mateřské škole 5 bodů
  5. Děti s celodenní docházkou mladší 3 let/ k 1.9.2021 / 1 bod
  6. Děti s celodenní docházkou 1 bod

 

Při rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 6).

 

Pokud bude na posledním místě se stejným počtem bodů více uchazečů, bude rozhodovat datum narození dítěte.

 

Počet volných míst v MŠ Lužická pro školní rok 2021/2022:  26

Počet míst pro odvolání: 0